Over sopro

SOPRO IS EEN CVO, EEN CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS, DAT TAALCURSUSSEN INRICHT.

CVO SOPRO mag van de overheid een aantal taalopleidingen aanbieden. Dit betekent dat wij voor specifieke doelgroepen een aanbod op maat kunnen verzorgen. Geïnteresseerden nemen in dit verband best contact op met het secretariaat. In het talenaanbod kunnen we twee grote krachtlijnen onderscheiden. Het huidige aanbod heeft als doelgroep de beginnende cursist met geen of minimale voorkennis, en is daarom toegespitst op richtgraad 1 (= 4 modules van 60 lestijden). De Campus Zurenborg specialiseert zich op het aanbod Hebreeuws Zo wil CVO SOPRO de participatiegraad van volwassenen aan levenslang leren verhogen en zodoende bijdragen tot de democratisering van onderwijs. Het overgrote deel van de cursisten is tevreden met niveau richtgraad 1 en haakt daarna af. Ook hier kan voor een specifieke doelgroep een oplossing op maat worden gezocht.

WAAROM HEBREEUWS LEREN?

MET DE MODULAIRE SOPRO-LEERTRAJECTEN GROEIT JE KENNIS VAN DE HEBREEUWSE TAAL ZIENDEROGEN. MENSEN LEREN OM VERSCHILLENDE REDENEN HEBREEUWS. VAN CULTURELE EN RELIGIEUZE REDENEN TOT POLITIEK EN REIZEN.

Bijbel

Hebreeuws is de taal van de bijbel en geen enkel boek heeft onze samenleving, niet alleen religieus maar ook op cultureel vlak, zoveel weten te beïnvloeden. Vandaar ook dat we vandaag de dag over joods-christelijke waarden spreken. Voor gelovigen is Hebreeuws leren de kortste, meest betrouwbare én de snelste weg naar het Boek der Boeken. Hebreeuws is een van de oudste talen die je maar kan leren. Ook al was het gedurende twee millennia geen levende taal meer, het moderne Hebreeuws heeft er voor gezorgd dat er geen begrip – concreet of abstract in eender welke taal bestaat – dat geen equivalent kent in de taal van Israël.

Literatuur

Hebreeuws leren opent ook de deur tot de moderne joodse literatuur met bekroonde auteurs als Amos Oz, Meir Shalev of David Grossman. Deze literaire Joodse grootheden worden nog indrukwekkender als je hun romans, biografieën en essays kan ontsluiten in de originele taal.

Israël

En natuurlijk is Hebreeuws ook de taal van Israël, het land met de snelst groeiende technologische economie ter wereld en met een toenemend belang op de wereldmarkt. Iedereen die in het Midden-Oosten geïnteresseerd is – om wat voor reden dan ook – krijgt bovendien, zelfs met een basiskennis Hebreeuws, toegang tot een beter begrip van de regio en onderscheidt zich daardoor van anderen. Kortom voor mensen met een interesse in de actualiteit, de wereldpolitiek, het zakenleven, geloof en cultuur is Hebreeuws leren een uitstekende keuze. En voor de ware Israëlfans is het niet moeilijk te bedenken hoe ze hun reizen aan het Beloofde Land kunnen opleuken met een echt gesprek in het Hebreeuws op restaurant, op het strand of in het hotel. En ook die praktische kennis kan je bij het SOPRO opdoen.

Latest News

If you are interested in the latest articles in the industry, take a sneak peek at our blog. You have nothing to loose!
See blog

Contacteer ons

PRAKTISCHE INFORMATIE: NEEM CONTACT OP MET SOPRO
Campus Zurenborg:
Lange van Ruusbroecstraat 12-34, 2018 Antwerpen
E-mail: Hebreeuws@jhbj.be Phone: 03/239.25.35


[recaptcha]