Met de modulaire sopro-leertrajecten groeit je kennis van de hebreeuwse taal zienderogen. Mensen leren om verschillende redenen hebreeuws. Van culturele en religieuze redenen tot politiek en reizen.

Bijbel
Hebreeuws is de taal van de bijbel en geen enkel boek heeft onze samenleving, niet alleen religieus maar ook op cultureel vlak, zoveel weten te beïnvloeden. Vandaar ook dat we vandaag de dag over joods-christelijke waarden spreken. Voor gelovigen is Hebreeuws leren de kortste, meest betrouwbare én de snelste weg naar het Boek der Boeken. Hebreeuws is een van de oudste talen die je maar kan leren. Ook al was het gedurende twee millennia geen levende taal meer, het moderne Hebreeuws heeft er voor gezorgd dat er geen begrip – concreet of abstract in eender welke taal bestaat – dat geen equivalent kent in de taal van Israël.

Literatuur
Hebreeuws leren opent ook de deur tot de moderne joodse literatuur met bekroonde auteurs als Amos Oz, Meir Shalev of David Grossman. Deze literaire Joodse grootheden worden nog indrukwekkender als je hun romans, biografieën en essays kan ontsluiten in de originele taal.

Israël
En natuurlijk is Hebreeuws ook de taal van Israël, het land met de snelst groeiende technologische economie ter wereld en met een toenemend belang op de wereldmarkt. Iedereen die in het Midden-Oosten geïnteresseerd is – om wat voor reden dan ook – krijgt bovendien, zelfs met een basiskennis Hebreeuws, toegang tot een beter begrip van de regio en onderscheidt zich daardoor van anderen. Kortom voor mensen met een interesse in de actualiteit, de wereldpolitiek, het zakenleven, geloof en cultuur is Hebreeuws leren een uitstekende keuze. En voor de ware Israëlfans is het niet moeilijk te bedenken hoe ze hun reizen aan het Beloofde Land kunnen opleuken met een echt gesprek in het Hebreeuws op restaurant, op het strand of in het hotel. En ook die praktische kennis kan je bij het SOPRO opdoen.