Het Hebreeuwse alfabet – Hebreeuws leren

Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters, allemaal medeklinkers, die ook als cijfers kunnen gebruikt worden. Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven. Let op! De cijfers worden wel van links naar rechts geschreven. In het Latijnse alfabet, dat wij onder meer in het Nederlands gebruiken, zijn er drie soorten letters: drukletters, schrijfletters en in beide […]

Read more
Waarom Hebreeuws

Met de modulaire sopro-leertrajecten groeit je kennis van de hebreeuwse taal zienderogen. Mensen leren om verschillende redenen hebreeuws. Van culturele en religieuze redenen tot politiek en reizen.

Read more
Over Sopro
Jan Mariën, directeur SOPRO

SOPRO is een CVO, een Centrum voor Volwassenenonderwijs, dat taalcursussen inricht. Op CVO SOPRO kan je Nederlands studeren maar daarnaast organiseren we ook opleidingen Engels, Frans, Hebreeuws, Italiaans en Spaans.

Read more