In 2017 is het Centrum voor Volwassenonderwijs, SOPRO, uit Antwerpen met een nieuwe reeks cursussen Hebreeuws voor starters begonnen.

Aangezien deze opleiding valt onder het traject voor volwassenonderwijs, zijn de lessen gesubsidieerd door de Vlaamse overheid waardoor de kosten minimaal zijn.

Het is niet van gisteren dat je talen kan leren in Antwerpen, het CVO SOPRO heeft een traditie van opleidingen Hebreeuws, Spaans, Italiaans en Nederlands voor anderstaligen sinds de jaren ’60 en kan bogen op grote ervaring en deskundigheid. Vanaf September 2018 maken wij deel uit van een nieuw groot provinciaal CVO met een heel groot aanbod aan andere studiegebieden.

De modulaire cursussen die worden aangeboden voldoen aan de hoogst mogelijke kwalificaties die aan het moderne taalonderricht worden gesteld.

Het leren van een ander alfabet is voor sommigen misschien een barrière om een vreemde taal te leren, maar de cursisten worden stapsgewijs vertrouwd gemaakt met het nieuwe schrift. De cursisten die dit jaar deelnamen aan het starterstraject slaagden er allemaal snel in het nieuwe alfabet onder de knie te krijgen! Op de infoavond krijgen geïnteresseerden de gelegenheid om de taal, docent en de inhoud van de cursus beter te leren kennen.