DE TAALCURSUSSEN BIJ SOPRO ZIJN, ZOALS BIJ ALLE CVO’S, GEBASEERD OP HET EUROPEES REFERENTIEKADER VOOR TALEN. DAT BETEKENT ONDER ANDERE DAT DE OPLEIDINGSSTRUCTUUR MODULAIR IS, EN ONDERVERDEELD IN RICHTGRADEN. DOOR DEZE MANIER VAN WERKEN IS EEN GROTE (TRANSNATIONALE) TRANSPARANTIE EN UITWISSELBAARHEID VAN COMPETENTIES MOGELIJK.

In 2017 zijn wij gestart met ons eerste groepen Hebreeuws. Vele cursisten stromen door na het volgend taalniveau. De lessen worden 1 keer per week op een avond georganiseerd (3 lesuren per week). De lessen vinden normaal gesproken op onze campus in Zurenborg, Antwerpen plaats.

De kennis van het Hebreeuwse alfabet is wel een voorwaarde maar met een instapcursus van een paar weken is deze horde te nemen. De lessen hebben als doelgroep de beginnende cursist met geen of minimale voorkennis.

Alle aspecten van de taal

Het is goed om te weten dat Hebreeuws leren best snel opschiet en je een hoop ‘real fun’ bezorgt. En je hoeft er ook niet ver voor te reizen, het kan nergens beter in Europa dan in Antwerpen zelf.

De eerste modules worden aangeboden onder de naam Hebreeuws breakthrough en de cursisten leren er met zeer beperkte talige middelen een eerste mondelinge en schriftelijke communicatie aangaan.

De teksten zijn kort, het tempo vrij laag, de onderwerpen concreet en voorspelbaar. Alle aspecten van de taal komen aanbod: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bij het leren spreken wordt je spreekdurf getraind en je communicatiebereidheid verhoogd. Bij het lezen wordt je weerbaarheid opgekrikt waardoor je blijft lezen, ook als je nog niet alles voor de volle 100 procent begrijpt. Die weerbaarheid duikt ook op als belangrijke attitude bij het beluisteren van een Hebreeuwse gesprekspartner.

Als je de smaak eenmaal te pakken hebt dient zich na het afronden van het eerste leertraject nog een tweede, derde en vierde modulaire cursus aan.

De lessen zijn niet duur aangezien het gaat om een gesubsidieerd programma van de overheid. Verder zijn er ook verschillende vrijstellingen zoals voor werkzoekenden, 65 plussers, bruggepensioneerden, ambtenaren enz. Voor meer info kunnen de mensen van SOPRO je uiteraard bijstaan.