Les Hebreeuws in Antwerpen

Praktisch

De taalcursussen bij SOPRO zijn, zoals bij alle CVO’s, gebaseerd op het Europees Referentiekader voor Talen. Dat betekent onder andere dat de opleidingsstructuur modulair is, en onderverdeeld in richtgraden. Door deze manier van werken is een grote (transnationale) transparantie en uitwisselbaarheid van competenties mogelijk.

Op dit ogenblik wordt een nieuwe klas gevormd met de bedoeling om in het voorjaar van 2017, en later opnieuw in september, een cursus van 60 modules te kunnen aanbieden.

“De lessen worden 2 keer per week op een avond georganiseerd op de campus van SOPRO in Borgerhout en dat telkens van 19u00 tot 21u00.

De kennis van het Hebreeuwse alfabet is wel een voorwaarde maar met een instapcursus van een paar weken is deze horde te nemen. Je kan vervolgens de meer dan 3500 cursisten die de afgelopen jaren de lessen doorliepen, vervoegen. De lessen hebben als doelgroep de beginnende cursist met geen of minimale voorkennis.

Alle aspecten van de taal

Het is goed om te weten dat Hebreeuws leren best snel opschiet en je een hoop ‘real fun’ bezorgt. En je hoeft er ook niet ver voor te reizen, het kan nergens beter in Europa dan in Antwerpen zelf.

De eerste modules worden aangeboden onder de naam Hebreeuws breakthrough en de cursisten leren er met zeer beperkte talige middelen een eerste mondelinge en christelijke communicatie aangaan om tegemoet te komen aan concrete behoeften uit de onmiddellijke omgeving.

De teksten zijn kort, het tempo vrij laag, de onderwerpen concreet en voorspelbaar. Alle aspecten van de taal komen aanbod: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Bij het leren spreken wordt je spreekdurf getraind en je communicatiebereidheid verhoogd. Bij het lezen wordt je weerbaarheid opgekrikt waardoor je blijft lezen, ook als je nog niet alles voor de volle 100 procent begrijpt. Die weerbaarheid duikt ook op als belangrijke attitude bij het beluisteren van een Hebreeuwse gesprekspartner.

Als je de smaak eenmaal te pakken hebt dient zich na het afronden van het eerste leertraject nog een tweede, derde en vierde modulaire cursus aan.

De lessen zijn ook helemaal niet duur aangezien het gaat om een gesubsidieerd programma van de overheid. Verder zijn er ook verschillende vrijstellingen zoals voor werkzoekenden, 65 plussers, bruggepensioneerden, ambtenaren enz. Voor meer info kunnen de mensen van SOPRO je uiteraard bijstaan.