Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters, allemaal medeklinkers, die ook als cijfers kunnen gebruikt worden.

Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven. Let op! De cijfers worden wel van links naar rechts geschreven.

In het Latijnse alfabet, dat wij onder meer in het Nederlands gebruiken, zijn er drie soorten letters: drukletters, schrijfletters en in beide lettertypes gebruiken we ook nog hoofdletters, bij het begin van een zin of voor eigennamen. Maar in het Hebreeuws zijn er alleen drukletters en schrijfletters, er zijn geen hoofdletters.

De meeste Hebreeuwse letters kan je terugvinden in ons alfabet – je hoort dezelfde klank. Zo is de Hebreeuwse letter “Bet” gelijk aan onze letter B, de Hebreeuwse letter “Lamed” komt overeen met de letter L.

Andere letters gelijken wel op een letter uit ons alfabet, maar worden anders uitgesproken. Voorbeeld: de Hebreeuwse letter “Gimel” is vergelijkbaar met de letter G, maar de uitspraak is anders.
Daarnaast ‘ontbreken’ er ook letters in het Hebreeuws: zo is er geen letter W. Men lost dit op door twee keren een “Vaf” te schrijven. Men kan ook een apostrof boven op een letter plaatsen, waardoor de uitspraak van de letter verandert. Voorbeeld: giraf is in het Hebreeuws ‘zji-ra-fa’. Maar omdat er in het Hebreeuwse alfabet geen letter is voor de ‘zje’, zet men een apostrof op de “Gimel”, die als ‘zje’ moet uitgesproken worden.

Het Hebreeuwse alfabet heeft tweeëntwintig letters en alle letters zijn medeklinkers. Om de klinkers aan te duiden zijn er tekens (= nekoedot) die aan de letters toegevoegd kunnen worden. Zo kan de tekst gemakkelijker gelezen worden. Maar dat wordt alleen in kinderboeken gebruikt. Maar er zijn letters – ook medeklinkers – die de klinkers vervangen.

Elke letter van het alfabet heeft ook een numerieke waarde. Je kan dan ook getallen schrijven met Hebreeuwse letters.

In de Hebreeuwse kalender worden de dagen altijd met letters geschreven. Zo duidt men bijvoorbeeld de derde dag van de maand aan met de letter “Gimel” die de waarde van drie heeft.

Het vereist heel wat rekenwerk, maar dat komt pas aan de orde als je de schrijftaal vlot beheerst.

Leave a comment

Your email address will not be published.