Het Hebreeuwse alfabet – Hebreeuws leren

Het Hebreeuwse alfabet telt 22 letters, allemaal medeklinkers, die ook als cijfers kunnen gebruikt worden. Hebreeuws wordt van rechts naar links geschreven. Let op! De cijfers worden wel van links naar rechts geschreven. In het Latijnse alfabet, dat wij onder meer in het Nederlands gebruiken, zijn er drie soorten letters: drukletters, schrijfletters en in beide […]

Read more