SOPRO IS EEN CVO, EEN CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS, DAT TAALCURSUSSEN INRICHT.

CVO SOPRO mag van de overheid een aantal taalopleidingen aanbieden. Dit betekent dat wij voor specifieke doelgroepen een aanbod op maat kunnen verzorgen. Geïnteresseerden nemen in dit verband best contact op met het secretariaat.

In het talenaanbod kunnen we twee grote krachtlijnen onderscheiden.

Het huidige aanbod heeft als doelgroep de beginnende cursist met geen of minimale voorkennis, en is daarom toegespitst op richtgraad 1 (= 4 modules van 60 lestijden). De  Campus Zurenborg specialiseert zich op  het aanbod Hebreeuws

Zo wil CVO SOPRO de participatiegraad van volwassenen aan levenslang leren verhogen en zodoende bijdragen tot de democratisering van onderwijs. Het overgrote deel van de cursisten is tevreden met niveau richtgraad 1 en haakt daarna af.

Ook hier kan voor een specifieke doelgroep een oplossing op maat worden gezocht.